Витрати за елементами

Таблиця 1

Журнал господарських операцій

Зміст операції Сума Дт Кт
Менеджером Ткаченко П.В. витрачено на відрядження під час заключення договорів з покупцями (відомість 3.2. пр.р.5)
Директором Дорошенко В.П. витрачено на відрядження (відомість 3.2 пр.р.5)
Водієм Остапенко В.І. витрачено на відрядження при перевезенні продукції покупцям (відомість 3.2 пр.р.5)
Створено резерв сумнівних боргів по фірмі "Аліса" (бухг.довідка, журнал 3, пр.р.9)
Списано вартість періодичних видань за 3 квартал (бухг.довідка, журнал 3, пр.р.10)
Нарахована заробітна плата і інші виплати працівникам (розробна таблиця пр.р.11): - з пошиття чоловічих пальт - з пошиття жиночих пальт - за браковані вироби - загальновиробничого призначення - адміністрації - збуту - ТЗВ
Нарахована Витрати за елементами сума по лікарняному листу звише п"яти днів (розробна таблиця пр.р.11)
Нараховані відпускні за рахунок резерву відпускних (розробна таблиця пр.р.11)
Нараховані відрахування на соціальні заходи на ФОП працівників (розробна таблиця пр.р.11): - з пошиття чоловічих пальт - з пошиття жиночих пальт - за браковані вироби - загальновиробничого призначення - адміністрації - збуту - ТЗВ - відпускні
Списано паливо на транспортно-заготівельні витрати (відомість 5.1 пр.р.14)
Віднесена вартість послуг по доставці придбаної сировини Донецьким ткацьким комбінатом на ТЗВ (відомість 3.4 пр.р.13)
Списано вартість електроенергії, води, телефоного зв"язку на витрати (відомість 3.4. пр.р.13): - загальновиробничі - адміністративні
Витрачено сировину і матеріали на (відомість 5.1. пр.р.14): - пошиття чоловічих пальт Витрати за елементами - пошиття жиночих пальт - адміністративні витрати
Списано ТЗВ на (відомість 5.1. пр.р.14): - пошиття чоловічих пальт - пошиття жиночих пальт - адмінстративні витрати
Списано вартість нестачі без встановлення винної особи (відомість 5.1. пр.р.15)
Списано вартість нестачі із встановленням винної особи (відомість 5.1. пр.р.15)
Нарахована амортизація на основні засоби і нематеріальні активи і списана на (журнал 4 пр.р.17): - пошиття чоловічих пальт - пошиття жиночих пальт - загальновиробничі витрати - адміністративні витрати
Списана залишкова вартість ліквідованих основних засобів (журнал 4 пр.р.18)
Здано з виробництва на склад відходи від (відомість 5.1. пр.р.14): - чоловічих пальт - жиночих пальт
Виявлено брак у виробництві жиночих пальт (оцінено за вартістю витраченої тканини) 112,80
Віднесено Витрати за елементами на витрати вартість виправленого браку (вартість сировини + зар.плат + відрах.на соц.заходи)
Розподілено і списано на витрати виробництва розподілені загальновиробничі витрати (табл.4): - чоловічі пальта - жиночі пальта
Списано на собівартість реалізації нерозподілені загальновиробничі витрати (табл.2)
Здана з виробництва на склад готова продукція чоловічі пальта: - за обліковимі цінами - відхілення від фактичної собівартості Ітого фактична собівартість
Здана з виробництва на склад готова продукція жиночі пальта: - за обліковимі цінами - відхілення від фактичної собівартості Ітого фактична собівартістьТаблиця 2

Витрати за елементами

Рахунок Елементи витрат Сума
Матеріальні витрати + ТЗВ
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Практична робота №


documentaqbzfiv.html
documentaqbzmtd.html
documentaqbzudl.html
documentaqcabnt.html
documentaqcaiyb.html
Документ Витрати за елементами